Stezka

Naučná stezka Mníšek pod Brdy

Seznam zastávek

Mníšek pod Brdy – náměstí
Kája Mařík
Farní kostel sv. Václava
Zámek
Felix Háj – autor Káji Maříka
Příroda
Skalka
Geologie

Zastávka 1: Mníšek pod Brdy – náměstí

historie a vývoj Mníšku
těžba železné rudy
náměstí F. X. Svobody – domy
Pražská ulice
Vyobrazení: současný plán Mníšku, velká hospoda (kresba), spisovatel F. X. Svoboda (fotografie); plánek stezky s vyznačením jednotlivých zastávek

 

 

 

 

 

Zastávka 2: Kája Mařík

Mníšek pod Brdy – fiktivní Lážov
popis míst, která se objevují v románech
kostel sv. Václava, fara a další místa
Vyobrazení: ukázky titulních stránek románů Marie Wagnerové; stará škola

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastávka 3: Farní kostel sv. Václava

stavební vývoj a popis kostela sv. Václava
vzácné kulturní památky z kostelíka a kláštera na Skalce
varhany
sochy na bývalém hřbitůvku v parčíku u kostela
Vyobrazení: kostel na kresbě ze 17. století

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastávka 4: Zámek

historie a stavební vývoj zámku
popis zámku
pověst o tom, proč má mníšecký zámek jen tři věže
nedávná současnost zámku
Vyobrazení: zidealizovaná kresba zámku ze 17. století; erb Engelů z Engelsflussu

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastávka 5: Felix Háj – autor Káji Maříka

Marie Wagnerová-Černá (Felix Háj) – životopis a její pobyt v Mníšku
vznik románů o Kájovi Maříkovi
Vyobrazení: spisovatelka se synem Viloušem (fotografie)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastávka 6: Příroda

příroda v okolí Mníšku
původní lesy
současné druhové složení lesů (přeměna listnatých v jehličnaté a negativa s tím spojená)
zbytky původních porostů
další zásahy člověka do krajiny – různá společenstva a rostliny na ně vázané
ptactvo okolí Mníšku
výhled ze Skalky
Vyobrazení: králíček obecný (kresba)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastávka 7: Skalka

vznik komplexu budov na Skalce
stavba kostela
klášter
historie areálu
ohrožení dolováním, zpustnutí
současnost a budoucnost Skalky

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastávka 8: Geologie

geologická stavba okolí Mníšku
těžba nerostných surovin
ložiska uranu, jaspisu
těžba železa
zpracování železné rudy v okolí Mníšku
Vyobrazení: nově postavený vstup do Zlaté štoly u Nové Vsi pod Pleší